Công trình tại City land, TP. Hồ Chí Mình, sử dụng mẫu thiết kế SAKURA mới nhất của ASUZAC ACM.
 


House Owner: Mr. Duy


Customer opinion

Sản phẩm từ ASUZAC rất đẹp, phù hợp và hài hoà với thiết kế của ngôi nhà. Sử dụng sản phẩm của ASUZAC ACM, tôi cảm thấy rất hài lòng về chất lượng, chế độ hậu mãi cho sản phẩm.

Mr. Duy - Chủ nhà.

Related Product

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second